Disclaimer

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van Halte Unter Den Linden. Het is niet toegestaan om deze website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Halte Unter Den Linden. Deze toestemming is niet benodigd voor stikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door Halte Unter Den Linden met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld of aangepast. Halte Unter Den Linden behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

Hoewel Halte Unter Den Linden alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein en verantwoording van Halte Unter Den Linden en zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Halte Unter Den Linden. Hoewel Halte Unter Den Linden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Halte Unter Den Linden worden onderhouden, wordt afgewezen.

Halte Unter Den Linden sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.

 

Cookieverklaring

Op deze pagina treft u de Cookieverklaring aan van de Halte Unter Den Linden.

Wat zijn cookies?

Halte Unter Den Linden maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Welke cookies gebruikt Halte Unter Den Linden?

Halte Unter Den Linden gebruikt twee soorten cookies:

Functionele cookies
Deze cookies worden gebruikt om er voor te zorgen dat uw bezoek aan deze website wordt vergemakkelijkt. Deze functionele cookies vallen onder de uitzondering van de cookiewet en worden verwijderd van uw computer zodra u uw browser afsluit. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Analytische cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Deze dienst wordt door Halte Unter Den Linden gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Halte Unter Den Linden hier geen invloed op.
De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd en bovendien wordt alle "Analytics"-data na 26 maanden automatisch verwijderd.

Hoe zet u cookies uit?

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.