Werk

Het hart van Delfland

Emotietherapie voor kind en volwassene

De therapiepraktijk ontwikkelt nieuwe producten en wil daarbij interactiever communiceren met (potentiële) cliënten. Dit vraagt om aanpassing van de website, die tevens moet worden gemoderniseerd. Daarbij is er behoefte aan een korte filmproductie als persoonlijke introductie van de emotietherapeut. Zowel de website als de videoproductie dienen aan te sluiten bij de persoonlijke sfeer (betrokken professionaliteit) van Het hart van Delfland. Ten slotte wil de therapeut via de website ook online cursussen als zelfhulpinstrument bieden. 

HALTE heeft een website ontwikkeld die ruimte biedt voor interactieve producten zoals de cursussen. Daarnaast is er een filmproductie gemaakt in nauw overleg met de emotietherapeut.

www.hethartvandelfland.nl