Werk

OndernemersPrijs Haaglanden

De beloning voor excellent ondernemerschap

De Stichting OndernemersPrijs Haaglanden wil door middel van de prijs netwerken tussen ondernemers met een vestiging in de regio Haaglanden stimuleren, contacten tussen het bedrijfsleven en de lokale en regionale overheid verbeteren en onderwijsinstellingen bij het bedrijfsleven betrekken. De regio Haaglanden omvat de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

HALTE is partner van de verantwoordelijke stichting en heeft als zodanig de website gerealiseerd met fotografie en teksten van andere partners. Daarnaast zorgt HALTE voor de hosting en het jaarlijkse onderhoud.

Samen met het bestuur van de OndernemersPrijs Haaglanden is de vormgeving, indeling en content uitgebreid besproken. De uitwerking heeft geleid tot een website met een even chique als zakelijke uitstraling. De website bevat veel informatie over de nieuw uit te reiken prijs en veel beeld van (winnaars van) prijzen uit het verleden. De website is volledig responsive, zodat die op elk scherm goed te gebruiken is.

www.ondernemersprijs-haaglanden.nl

Het hart van Delfland

Emotietherapie voor kind en volwassene

De therapiepraktijk ontwikkelt nieuwe producten en wil daarbij interactiever communiceren met (potentiële) cliënten. Dit vraagt om aanpassing van de website, die tevens moet worden gemoderniseerd. Daarbij is er behoefte aan een korte filmproductie als persoonlijke introductie van de emotietherapeut. Zowel de website als de videoproductie dienen aan te sluiten bij de persoonlijke sfeer (betrokken professionaliteit) van Het hart van Delfland. Ten slotte wil de therapeut via de website ook online cursussen als zelfhulpinstrument bieden. 

HALTE heeft een website ontwikkeld die ruimte biedt voor interactieve producten zoals de cursussen. Daarnaast is er een filmproductie gemaakt in nauw overleg met de emotietherapeut.

www.hethartvandelfland.nl