Bekijk wat wij laten zien

Onze projecten zijn net zo verschillend als onze klanten. Vanaf een kernachtige tekst tot complete campagnes. Veel voorkomende producten zoals huisstijlen, advertenties, folders en vooral websites. En aparte oplossingen voor bijzondere vragen, zoals specialistische internetoplossingen, crisiscommunicatie of beleidsontwikkeling.
In een persoonlijk gesprek laten wij je graag meer zien.

Gemeentebelang Westland

Koning Willem I Prijs

Louwers Jaarrekeningen

Louwers Jaarrekeningen


Gemeentebelang Westland

OPDRACHTGEVER

Gemeentebelang Westland

PROJECT 2017

Website (www.gemeentebelangwestland.nl)

VRAAG

Gemeentebelang Westland wil een website met achtergrond informatie rondom haar politieke activiteiten als verlengstuk van de communicatie vanuit haar eigen sociale media. Informatiebron voor de burgers van het Westland is dan ook de belangrijkste functie van de website.  Essentieel is daarbij het dorpsgerichte karakter van de partij die zowel voor het hele Westland als de onderliggende 11 dorpen opkomt.

ANTWOORD

In samenwerking met de  bestuurders en vrijwilligers van de partij is er breed gesproken over de opzet en uitvoering van de website. Het resultaat is een website waar de GBW informatie per dorp centraal staat. Hiervoor zijn specifieke illustraties en foto’s geproduceerd, naast de algemene vormgeving en websitebouw. De content is door GBW gemaakt en geplaatst.


Koning Willem I Prijs


De Haarlemse Zaag

OPDrachtgever

Rijnbeek Makelaars BV (www.rijnbeek-makelaars.nl)

Project 2016

Website (www.dehaarlemsezaag.nl) en folder

Vraag

Een website met bijbehorende folder die potentiële huurders van een Haarlems bedrijfspand (voor opslag) een illustratief beeld geeft van de mogelijkheden en uitnodigt tot verder contact. Het realisatiebudget moet daarbij in verhouding staan tot het project.

Antwoord

De gevraagde communicatiemiddelen zijn vanaf de tekst, fotografie, vormgeving, websitebouw tot en met de hosting gerealiseerd binnen een doelmatig budget.


Het hart van Delfland


Sociƫteit Quintessence

Opdrachtgever

NIVE, platform voor managers (www.nive.org)

Project 2016

Website (www.societeitquintessence.nl)

Vraag

De ontwikkeling van de groep van interim-managers binnen NIVE, het platform voor managers vraagt om een eigen positionering en profilering. Hiervoor moet een website komen waar ook de individuele leden zich kunnen profileren. De realisatie moet plaatsvinden binnen een strak budget en op basis van de bestaande vormgeving en aan de hand van een al geadviseerde (internet)marketingaanpak.   

Antwoord

In een kwartaal is een interactieve website ontwikkeld, getest en gepubliceerd binnen de gestelde voorwaarden. 


VDH Bestuurszaken


Bureau Bram

Project

Website (www.bureaubram.nl) en huisstijl

Vraag

Bureau Bram is een jonge onderneming, een adviesbureau dat private en publieke organisaties adviseert bij hun strategische en tactische uitwerking van assetmanagement. Bram wil een website en huisstijl waarmee hij zich onderscheid ten opzichte van andere aanbieders in de markt. De website moet duidelijk weergeven waarom Bureau Bram de juiste keuze is voor potentiële cliënten.

Antwoord

Zowel de website als de huisstijl heeft een frisse, moderne en zakelijke uitstraling, die aansluit bij het innovatieve karakter van Bureau Bram. De website heeft een eenvoudig menu, waarmee de bezoeker gemakkelijk naar de verschillende onderwerpen scrollt. De website is volledig responsive en past zich automatisch aan aan het apparaat waarop die wordt bekeken. De inhoud van de website kan eenvoudig worden beheerd met behulp van het gebruiksvriendelijke content management systeem.


Nive - Management 2025


Fitste Bedrijf van Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag en Stichting Sport & Zaken

Project

Website (www.fbdh.nl) en overige communicatiemiddelen voor het Fitste Bedrijf van Den Haag

Vraag

Het Fitste Bedrijf van Den Haag (FBDH) is het netwerk van Haagse werkgevers en werknemers die zich bezighouden met vitaliteit op de werkvloer. FBDH is een initiatief van de gemeente Den Haag in samenwerking met de Stichting Sport & Zaken. Voor de verkiezing van het Fitste bedrijf van Den Haag moeten alle communicatiemiddelen worden ontwikkeld, waaronder een huisstijl, interactieve website, posters, flyers en een digitale communicatietoolkit.

Antwoord

Voor de huisstijl is gekozen voor kleuren die een sportieve en zakelijke uitstraling hebben, maar ook aansluiten bij de huisstijl van Sport & Zaken en Den Haag. De ontwikkelde website was tijdens de competitie van het Fitste bedrijf van Den Haag een centraal interactief platform voor de deelnemers en de organisatie. Naast alle informatie die er te vinden was, kon via de website worden ingeschreven voor activiteiten, andere worden uitgedaagd, sportevenementen worden aangemeld, de scores worden bijgehouden en stand worden getoond. Inmiddels is de competitie afgerond en is de website conform plan omzet naar een kennisplatform voor alles wat te maken heeft met vitaliteit in het bedrijf, waaronder ook het actuele sportaanbod in Den Haag en omgeving.


SKW Kinderdagverblijven Wassenaar


Pulle BV

Project

Website (www.pulle.nl) en huisstijl

Vraag

Pulle B.V. is al meer dan 85 jaar een naam als het gaat om verwarming en (totaal-) installatietechniek. Het bedrijf staat voor service, kwaliteit en comfort en richt zich vooral op het luxere segment in de markt. De vormgeving van de website en huisstijl moet daar bij aansluiten. Verder moet het op de website in één oogopslag duidelijk worden wat Pulle heeft te bieden en waarom het bedrijf zich onderscheid ten opzichte van haar concurrenten.

Antwoord

De website en huisstijl zijn in een chique en modern jasje gegoten, waarmee aansluiting wordt bereikt bij de doelgroep van het bedrijf en het zich onderscheid in de volle markt waarin het zich begeeft. De website geeft overzichtelijk weer wat Pulle heeft te bieden en waar het bedrijf voor staat. Verder is het mogelijk om via een uitgebreid webformulier direct een offerte aan te vragen.


Renovation Plus


EJB Advocaten

Project

Website (www.ejbadvocaten.nl) en huisstijl

Vraag

EJB advocaten wil naast haar makkelijk bereikbare kantoor op een centrale en zichtbare locatie een website als digitaal contactpunt. Potentiële cliënten moeten er een beeld krijgen van het doeltreffende advocatenkantoor en de betrokken mensen die er werken. De website moet daarbij de even doelmatige als professionele aard van het kantoor uitstralen.

Antwoord

De ontwikkelde website is overzichtelijk van structuur met een beperkt menu. Zakelijke en particuliere geïnteresseerden en/of cliënten vinden er snel en in een oogopslag de informatie over het kantoor. Tevens kunnen zijn in beeld en tekst kennismaken met de advocaten en medewerkers. De informatie is inhoudelijk gericht om verder contact op te nemen voor een afspraak.


Geldloket Amersfoort


Netwerk Autisme Gooi & Vechtstreek (NAGV)

Project

Website (www.nagv.nl)

Vraag

Het NAGV bevordert als netwerk de coördinatie, afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren in de Gooi en Vechtstreek, die zich richten op een zorgaanbod voor mensen met een autisme spectrum stoornis.
Voor dit netwerk wil de NAGV een toegankelijke website met een openbaar en een besloten gedeelte voor de leden van het netwerk.
De website moet eenvoudig van opzet zijn en rekening houden met de beperkte tijd en middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Antwoord

De ontwikkelde website is eenvoudig van structuur met een beperkt menu. Informatie is eenvoudig te onderhouden door het NAGV zelf via het content management systeem. Via het besloten gedeelte, alleen toegankelijk via een inlogvenster, kan interne informatie worden verspreid. Tevens zijn er functies om het onderlinge contact te bevorderen en is een nieuwe huisstijl ontwikkeld.
HALTE Unter Den Linden heeft overigens de realisatie voor 50% kosteloos uitgevoerd als MVO project.